Visie

RPBG, een Surinaams bedrijf dat de creativiteit van de Surinaamse mens aanwendt om in balans met haar omgeving te werken aan de optimale benutting van technologische mogelijkheden, teneinde een verscheidenheid aan producten en diensten te leveren die voor continue groei van de onderneming en creatie van welzijn voor haar medewerkers zorgdraagt.

RPBG, Breathing life into ICT.

Missie

Rosheuvel & Partners Business Group, meer bekend als de RPBG, is een dynamische Surinaamse onderneming die via haar werkmaatschappijen producten en/of diensten aanbiedt in Suriname en regio. Vanuit haar originele discipline, Informatie Technologie, is het dienstenpakket uitgebreid en beslaat nu het gehele gebied van de Informatie en Communicatie Technologie (ICT), terwijl tevens diversificatie plaatsvindt naar aanverwante industrieën.