Management Trainingen

Een training die is afgestemd op de beginnende manager, de medewerker die in de nabije toekomst de overstap tot manager gaat maken of de manager/leidinggevende die zijn/haar management competenties wilt opfrissen en verbeteren.

Enkele onderdelen die hierbij behandeld zullen worden zijn :

 • Leidinggeven: kennismaking verschillende stijlen, creëren van draagvlak, verkrijgen van inzicht in eigen rol en vaardigheden.
 • Projectmatig werken: afbakingen, planning en fasering van projecten, taken en resources binnen een project, samenwerking en projectrapportage.
 • Persoonlijke effectiviteit: het formuleren van eigen visie en doelstellingen en hoe deze slagvaardig gerealiseerd worden, eigen sterke en zwakke punten, doelmatiger en succesvoller opereren en handelen.
 • Communicatieve vaardigheden: op effectieve wijze communiceren, beïnvloedingstechnieken, analyseren van gedragingen en processen.
 • Omgaan met stress en werkdruk: ontspannen met plezier werken, effectief omgaan met werkdruk en stress, inzicht in belangrijke stressfactoren, stressvolle situaties tijdig herkennen, omgaan met onverwachte situaties en het opstellen van een persoonlijk actieplan.
 • Technologie: de mogelijkheden van technologie.
 • Informatie: altijd en overal, slim en snel, zoeken en vinden, samenwerken en communiceren, kortom hogere productiviteit.

 

Toelatingseisen:

 • Basis kennis van management.

Office Secretary

Er is een grote behoefte aan specifieke vaardigheden  voor functionarissen die administratie en secretariële taken verrichten. De opleiding Office Secretary is geen verzameling van de gebruikelijke Office pakketten. De meerwaarde die wij leveren is dat wij erin geslaagd zijn een selectie te maken van functionaliteiten en hieraan vaardigheden en competenties te koppelen. Wij bieden een opleiding aan op maat. Er is gekozen voor een integrale benadering. Wij leiden op voor een functie.

Enkele onderdelen die behandeld worden:

 • Notulen
 • Offertes
 • Facturen
 • Vacatures
 • Database beheer
 • Presentatie beheer
 • Contacten beheer

Toelatingseisen:

 

 • Basis kennis van Microsoft Office Word; Excel; Access; Powerpoint en Outlook

 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)

SPSS is een professioneel Software programma voor  statistische berekeningen en grafische weergaven. Er wordt kennis bijgebracht en vaardigheden ontwikkeld om statistische bewerkingen en analyses zelfstandig uit te voeren. SPSS is een programma waarmee de gangbare statistische procedures kunnen worden uitgevoerd. Bij het verrichten van onderzoek is het werken met SPSS van onschatbare waarde.

Na de training is de cursist in staat, om

 

 • Snel en eenvoudig zelfstandig, statistische verwerkingen te doen.
 • Gegevens in te voeren, te verwerken en gegevens overzichtelijk te presenteren door middel van onder andere grafieken en diagrammen.
 • Een systematische weergave van cijfers en gegevens produceren om analyses te maken en conclusies te trekken.

 

Toelatingseisen :

 

 • Kennis van het programma Windows
 • MS Excel en Access

 

Binnenkort valt hier meer te lezen over Excel Macros/ VBA.